Hoekse Lijn
Online versie »
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hoekse Lijn
       Nieuws - juli 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Lezer,
In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de Hoekse Lijn. Het project omvat de ombouw van spoorlijn tot metroverbinding én aansluiting op het Rotterdamse metronetwerk. In Hoek van Holland krijgt de lijn een verlenging tot aan het strand. Dit is de eerste uitgave van de nieuwsbrief van de Hoekse Lijn.
 
Groen licht voor ombouw Hoekse Lijn tot metro
Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft het definitieve besluit genomen om de Hoekse Lijn om te bouwen tot metro. De planning is dat de eerste metro's eind 2017 over het spoor kunnen rijden. De verlenging tot aan het strand van Hoek van Holland is medio 2018 voltooid.
Lees meer
Delen via:
 
 
Informatie langs de lijn
Na de zomervakantie organiseert de projectorganisatie samen met de betrokken gemeenten informatieavonden over de stand van zaken van het project Hoekse Lijn. Op de avonden komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de definitieve ontwerpen, geluid, inspraak, e.d. In Hoek van Holland is de traceverlenging tot aan het strand in concept uitgewerkt.


Lees meer
Delen via:
 
 
Proef stationsinrichting Hoekse Lijn op metrostation Alexander
Onlangs heeft de stadsregio Rotterdam in samenwerking met de RET enkele onderdelen van de toekomstige stationsinrichting van de nieuwe Hoekse Lijn geplaatst op metrostation Alexander. Het gaat om een deel van een achterwand en de toepassing van houten traptreden. De onderdelen zijn bedoeld als proefopstelling, waarbij gekeken wordt hoe het ontwerp en de materialen in de praktijk uitpakken. 


Lees meer
Delen via:
 
 
Nieuw logo voor snel openbaar vervoer
Een deel van het openbaar vervoer in stadsregio Rotterdam krijgt een nieuw logo: R-net. Het is de nieuwe kwaliteitsstandaard voor het openbaar vervoer. Alleen de hoogwaardigste en snelste verbindingen zullen het R-net logo krijgen. In de stadsregio Rotterdam voldoet het gehele metronetwerk al aan de kwaliteit waar R-net voor staat. Daarom worden de metro's de komende jaren uitgevoerd in R-net kleuren en met het R-net logo. Ook de Hoekse Lijn valt daar straks onder. 
Lees meer
Delen via:
 
 
RET schaft 16 nieuwe voertuigen aan
De RET heeft zestien nieuwe metro's besteld voor de Hoekse Lijn. Eerder dit jaar ondertekende directeur RET Pedro Peters hiervoor de order met de Canadese fabrikant Bombardier, die ook de huidige Rotterdamse metro's heeft gemaakt. De nieuwe treinstellen zijn van het type SG3 dat nu ook al wordt gebruikt, onder meer op de lijn naar Den Haag. Deze voertuigen kenmerken zich door het hoge comfort, met gestoffeerde zittingen en een goede klimaatregeling. Nieuw is dat er in de voertuigen dynamische reizigersinformatie komt.
Lees meer
Delen via:
 
 
 
 
Projectbureau Hoekse Lijn  |  hoekselijn.stadsregio.nl  |  010 - 489 4334